HÌNH THỨC MUA THẺ

1. Mua trực tiếp tại:

Các điểm bán hàng của phòng chờ thương gia Sông Hồng. Danh sách các điểm bán hàng sẽ được cập nhật trên website: businesslounge.vn

2. Mua online:

Facebook: Sông Hồng Business Lounge

Email: info@businesslounge.vn

Website: businesslounge.vn

Telephone: +84 961 33 11 88/ +8424 359 60999 (nhánh 106 hoặc 108)