CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 

1.Tôi có cần kích hoạt tư cách thành viên trước khi sử dụng không?

Nếu Hội viên mua thẻ trực tiếp từ đơn vị phát hành thẻ, vui lòng liên hệ với đơn vị phát hành thẻ để được kích hoạt Thẻ.

Trong trường hợp Hội viên nhận thẻ từ bên thứ ba, vui lòng liên hệ với đơn vị thứ ba để được kích hoạt thẻ.

2.Làm thế nào để biết thẻ còn bao nhiêu điểm?

Sau mỗi lần sử dụng dịch vụ, Hội viên sẽ nhận được 01 email thông báo về giao dịch đã thực hiện gồm có địa điểm Phòng chờ, số điểm bị trừ và số điểm dư, hạn sử dụng thẻ trong vòng tối đa 03 ngày làm việc.

Trong trường hợp Hội viên muốn tra cứu toàn bộ lịch sử giao dịch của Thẻ. Vui lòng gửi yêu cầu về email về địa chỉ info@songhonglounge.com.vn. Trong email viết rõ Họ và Tên, Mã Số Thẻ Thành Viên và Số CMTND/ Hộ chiếu.

3. Số lượt vào phòng chờ được tính như thế nào?

Giá trị mỗi dịch vụ Phòng chờ sẽ được quy ra một số điểm tương ứng. 

Thẻ Business Lounge Access là dạng thẻ điểm đã được trả trước và được quy đổi ra 1 số điểm nhất định. Mỗi lần sử dụng dịch vụ tại mỗi Phòng chờ, hệ thống sẽ kiểm tra số điểm tương ứng hiện có để xác định giá trị sử dụng của thẻ tại thời điểm sử dụng. Nếu điểm số trên thỏa mãn điều kiện sử dụng phòng chờ, thì quý hội viên được vào sử dụng.

4. Hạn sử dụng của thẻ như thế nào?

Hạn sử dụng  cho thẻ là 01 năm tính từ ngày mua thẻ.

5. Nạp thêm điểm vào thẻ?

Trực tiếp: Nạp điểm trực tiếp vào Thẻ đã có của Hội viên tại các quầy bán Thẻ (danh sách các địa điểm áp dụng vui lòng xem tại website: businesslounge.vn)

Online:

Hội viên liên hệ với đơn vị phát hành thẻ qua email: info@businesslounge.vn để gửi yêu cầu nạp điểm. Nội dung email ghi rõ Họ Tên chủ thẻ, Mã thẻ và CMTND/Hộ chiếu đã đăng kí mở thẻ.

Hội viên có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng, thẻ ATM (đã mở tính năng thanh toán online)

6. Tôi có thể đưa thẻ của mình cho người khác được không? Can I share my member card with others?

Không, Hội viên không thẻ đưa thẻ của mình cho người khác sử dụng vì chỉ có Hội viên khi sử dụng dịch vụ mới được mời người đi kèm. No, you cannot share the member card with others as you must be required to be present at check-in counter.

 7. Tôi có thể sử dụng dich vụ khi quên không cầm theo thẻ ?  

Quý khách vui lòng sử dụng thẻ mềm trong trường hợp không đem theo thẻ cứng.

8. Khi không hài lòng về dịch vụ, tôi có thể liên hệ đến ai?

Các khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ, sản phẩm, tiện ích tại các phòng chờ trong hệ thống , Hội viên vui lòng liên hệ  giải quyết trực tiếp với Phòng chờ mà Hội viên đã sử dụng dịch vụ.

Các khiếu nại liên quan đến hệ thống thẻ và điểm, hội viên liên hệ với đơn vị phát hành qua được nhắc tại mục 1.2

9. Tôi có thể sử dụng cùng lúc nhiều thẻ để mời người đi kèm không?

Mỗi lần sử dụng Phòng chờ, Hội viên chỉ sử dụng 01 Thẻ

10. Tôi bị mất thẻ?

Hội viên vui lòng thông báo ngay cho Đơn vị phát hành qua điện thoại hoặc email đã được nhắc đến tại điều 1.2 khi Thẻ và các phiếu quà tặng bị mất hoặc đánh cắp. Để làm lại Thẻ mới, Hội viên phải thanh toán phí làm lại thẻ cho đơn vị phát hành thẻ là 150.000 VNĐ. Các phiếu quà tặng bị mất hoặc đánh cắp sẽ không được cấp lại.