CHÍNH SÁCH KHÁC

1. Chính sách sử dụng Thẻ cho người đi kèm của chủ thẻ

- Hội viên được mời người đi kèm không giới hạn số lượng với mức giá tính như cho Hội viên miễn là đủ điểm để sử dụng.

2. Chính sách trẻ em đi kèm

Áp dụng theo chính sách dành cho trẻ em công bố tại mỗi phòng chờ.

3. Chính sách sử dụng thêm giờ

Áp dụng theo chính sách sử dụng thêm giờ công bố dành cho mỗi phòng chờ.

4. Chính sách sang nhượng thẻ

- Hội viên được sang nhượng, cho tặng Thẻ.

- Yêu cầu sang nhượng thẻ được thực hiện như sau:

Bước 1: Chủ thẻ hoàn thiện FORM yêu cầu chuyển nhượng thẻ dưới link sau đây, sau đó in ra kí tên và scan

Link: 

Bước 2: Scan giấy tờ tùy thân mà quý hội viên đã sử dụng để đăng kí mở thẻ Business Lounge Access

Bước 3: Gửi 2 giấy tờ trên về email : info@businesslounge.vn

- Yêu cầu chuyển nhượng thẻ sẽ được xử lý trong vòng tối đa 03 ngày làm việc và được gửi lại cho Hội viên thông tin của chủ thẻ mới qua email. Khi nhận được email, chủ sở hữu được coi là Hội viên và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của Hội viên.

- Phí chuyển nhượng thẻ là 150.000 VNĐ và được trừ trực tiếp trên tài khoản thẻ điểm của quý hội viên khi thực hiện việc chuyển nhượng. Thẻ chỉ được chuyển nhượng khi giá trị điểm thẻ chưa sử dụng nhiều hơn 150.000 VNĐ.