GIỚI THIỆU THẺ BUSINESS LOUNGE ACCESS

1. Thẻ Business Lounge Access là gì?

- Thẻ Business Lounge Access (sau đây gọi tắt là "Thẻ") là dạng thẻ điểm mua trả trước cho phép chủ thẻ và người đi kèm dễ dàng vào sử dụng dịch vụ tại phòng chờ thương gia. Khách hàng không bị hạn chế quyền lợi này bởi hạng ghế hay hãng hàng không.

- Các điều khoản này áp dụng cho những Khách hàng đăng ký thẻ (sau đây gọi tắt là "Hội viên") qua kênh bán hàng của Công ty NBAS.

- Các điều khoản này có hiệu lực vào ngày có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2019, NBAS có quyền được điều chỉnh lại thời gian này.

2. Hình thức thẻ

- Hội viên được cấp đồng thời cả 2 loại Thẻ: cứng và mềm để linh hoạt sử dụng và có chức năng như nhau.

Thẻ mềm sẽ được gửi qua email do Hội viên đăng kí mở thẻ. Thẻ cứng sẽ được gửi đến quý khách qua đường bưu điện về địa chỉ do Hội viên cung cấp.

- Hộp thẻ cứng của Hội viên nhận được bao gồm: 01 thư chào mừng, 01 thẻ cứng, 01 cuốn hướng dẫn sử dụng Thẻ và  Voucher ưu đãi.

 3. Hội viên

- Tất cả các công dân ở độ tuổi trưởng thành có đủ hành vi năng lực dân sự đều có thể tham gia Chương trình hội viên Business Lounge Access khi: Đã sở hữu hợp pháp và hoàn thiện việc kích hoạt Thẻ Business Lounge Access.

- Thẻ hội viên Business Lounge Access là tài sản của Công ty NBAS.

- Thẻ hội viên là thẻ cá nhân, có thể chuyển nhượng theo Điều 15.4  với mức phí chuyển nhượng là 150.000 VNĐ/lần.

- Hội viên vui lòng thông báo ngay cho Đơn vị phát hành qua điện thoại hoặc email đã được nhắc đến tại Điều 1.2 khi Thẻ và các phiếu quà tặng bị mất hoặc đánh cắp. Để làm lại Thẻ mới, Hội viên phải thanh toán phí làm lại thẻ cho đơn vị phát hành thẻ là 150.000 VNĐ. Các phiếu quà tặng bị mất hoặc đánh cắp sẽ không được cấp lại.

- Tất cả các báo giá của Thẻ, các loại phí và dịch vụ chúng tôi cung cấp cho Hội viên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, hoặc các loại thuế tương tự trừ khi có quy định khác.

4. Các tiện ích tại các phòng chờ thương gia

- Các tiện ích có tại tất cả các phòng chờ thương gia:

+ Quầy đồ uống

+ Khu vực làm việc (gồm máy tính, máy in)

+ Màn hình hiển thị chuyến bay

+ Quầy báo chí

+ Wifi đường truyền chất lượng cao

+ Điểm sạc điện thoại

- Các tiện ích chỉ có tại một số phòng chờ: Khu vực nghỉ ngơi, Tủ để hành lý, Ghế massage, phòng hút thuốc, phòng tắm (gồm khăn tắm và các vật dụng đi kèm).

- Tiện ích tại các phòng chờ là không đồng nhất. Các phòng chờ được thay đổi, bổ sung, thêm bớt các tiện ích mà không cần thông báo cho Quý hội viên.

- Khi phòng chờ đã hết chỗ, phòng chờ được quyền từ chối nhận khách.

- Hội viên tự quản lý thời gian lên máy bay do các Phòng chờ không thông báo thông tin chuyến bay đến Hội viên.

5. Chương trình Business Lounge Access

Công ty NBAS không bảo đảm về việc duy trì liên tục chương trình Business Lounge Access. NBAS có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng chương trình Business Lounge vào bất cứ lúc nào. Công ty NBAS sẽ thông báo cho Hội viên ít nhất là 3 tháng nếu có chấm dứt hoặc đình chỉ, trừ khi Công ty NBAS ngừng hoạt động kinh doanh hoặc chuyển đổi các hình thức quản trị khác, và trong trường hợp đó Công ty NBAS có thể chấm dứt hoặc huỷ chương trình Business Lounge Access ngay lập tức mà không cần thông báo.

Nếu chấm dứt chương trình trên, Hội viên sẽ được hoàn trả phí hội viên theo tỷ lệ còn lại chưa sử dụng của thẻ điểm.

Mọi thay đổi đối với Điều khoản sẽ được hiển thị trên trang website: businesslounge.vn

6. Các điều khoản thay đổi

Công ty NBAS có quyền thay đổi các Điều khoản này, bao gồm cả các lợi ích dành cho Hội viên và các các Phòng chờ tham gia vào bất kỳ thời điểm nào.

7. Cho phép/Bảo mật

Là thành viên của Business Lounge Access, Hội viên đồng ý với Công ty NBAS (bao gồm cả Đơn vị mà Hội viên đã mua thẻ qua đó) gửi thư trực tiếp cho Hội viên hoặc nhắn tin SMS, gọi điện hoặc gửi email để thông báo về các chương trình khuyến mãi và/hoặc thay đổi mới liên quan đến tư cách Hội viên và để thực hiện các lời mời cung cấp dịch vụ khác. Công ty NBAS sẽ tuân thủ tất cả các luật pháp liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân. Để biết chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin của Hội viên, vui lòng tham khảo Điều lệ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng  có tại trang website: businesslounge.vn.

8. Chấp thuận điều kiện

- Hội viên kích hoạt Thẻ và sử dụng điểm của Thẻ đồng nghĩa với việc Hội viên đã chấp thuận các Điều khoản, Điều kiện và chính sách nêu trên.

- Nếu Hội viên mua Thẻ trực tuyến. Khi Hội viên chọn vào dòng chữ “Tôi đã đọc và đồng ý các Điều khoản,Điều kiện hội viên và Điều lệ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng NBAS và Chính sách ” trên phiếu đăng ký trực tuyến của NBAS và mua thẻ hội viên trực tuyến, Hội viên đã chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện nêu trên.